Doneer nu!

Doneer nu!

Met uw bijdrage laat het Sterrenfonds kinderen in Nederland die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, weer stralen! Middels IDeal, jaarlijks via een automatische machtiging of rechtstreeks via IBAN rekeningnummer:

NL22 ABNA 0472582321.

  • € 0.00