Opvangcentrum Kopland, Groningen, € 5.000,-

Help mee met de realisatie van de snoezelruimte

Huiselijk geweld, eer-gerelateerd geweld en uitbuiting in relaties… Onvoorstelbaar dat om die reden jaarlijks maar liefst 500 vrouwen en 600 kinderen in de binnenstad van Groningen worden opgevangen.

Het huidige monumentale pand voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De nieuwbouw is inmiddels gestart, zodat de moeders en hun kinderen in een veilig en duurzaam pand weer tot rust kunnen komen. Voor de kindhulpverlening, omdat de kinderen bijvoorbeeld niet meer vertrouwen op hun omgeving, is een snoezelruimte onontbeerlijk. Geef die kinderen samen met het Sterrenfonds een fijn en veilig verblijf!

Een update van de verbouwing lees je hier: Nieuwsbrief Het Kopland juni 2016snoezel